משולחנו של ג'קי מצא, מומחה המס: מגבלות בפתיחה של הליכי ביקורת

משולחנו של מומחה מס

לקראת סופה של שנת המס הנוכחית, חשוב מאוד להזכיר את הנחייתה של רו"ח מירי סביון (אז סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים והיום המשנה למנהל הרשות) בנושא הטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומות. על פי הנחייתה של הגב' סביון, מפקח השומה רשאי להתחיל בהליכי שומה לפחות חודשיים לפני מועד ההתיישנות של השומה (אלא אם מדובר … להמשך קריאה

נגישות