ג'קי מצא לעיתון הארץ: "למיסוי יחיד יתרון תפעולי מכלל הבחינות"

עיתון הארץ פרסם סדרת כתבות מאת ג’קי מצא, סגן מנהל רשות המסים לשעבר, ושותפו לוועדה, מאיר קפוטא. השניים הקימו ועדה שבחנה את תוכנית המסים הרב שנתית.

“ניידות ההון בעולם גלובלי והקלות היחסית שבה ניתן להעתיק הכנסות הון מאדם לאדם וממקום למקום, מקשה על חיובו במס גבוה”, מסביר ג’קי מצא. “השיטה הדואלית, שנהוגה בישראל החל מ-2003, מטילה מס פרוגרסיבי על הכנסות מיגיעה אישית, ומס נמוך יותר על הכנסות מהון. למרות שישראל עברה להשתמש בשיטה זו, עדיין נותרו פערי מיסוי בין סוגי הכנסות מהון, שבהם קיימת תחלופה כמו ריבית, רווחי הון ודיווידנד”.

הוועדה של מצא וקפוטא בחנה אפשרות לאמץ שיטה שתנטרל באופן מלא את המדד בכל השקעה, או לחלופין שיטה של מיסוי נומינלי ללא כל נטרול של המרכיב האינפלציוני, והגיעה למסקנה שלא ניתן לבצע שינוי מהותי בתחום זה ללא בדיקה והתאמה של שאר חוקי המס.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר הארץ בתאריך 08.06.2005

Rate this post

כתיבת תגובה

נגישות